KUNST

Image

Klaasikunst

Järvakandi on Eesti klaasipealinn ja Kehtna Kunstide Kooli filiaalis Järvakandis, saab õppida KLAASIKUNSTI ERIALAL. 

Mida me klaasikunstis õpitakse: klaasi lõikamist, graveerimist, klaasisulatustehnikaid, klaasimaali, vormitehnikaid, pate de verre tehnikaid, vitraažitehnikaid, külmtöötlust, lihvimist, lõikeid, liivsöövitust, mosaiiki. Kord aastas rakendame oma loovat olemust Järvakandi klaasistuudio puhumistöökojas. Ruumi jääb ka loominguliste avastuste ja katsetuste jaoks. Tutvume klaasi ajalooga, eesti klaasikunstnike tegevuse ja loominguga, käime näitustel ja piilume pisut ka rahvusvahelisse klaasikunsti maailma. Õpime taaskasutust: pudelid, purgid, vana aknaklaas jne. 

Klaasierialal õppides saavad noored arendada nii kunstilist- kui disainmõtlemist. Kordamööda valmivad disainitud esemed ja kunstiprojektid. Klaasivaldkond võimaldab värvi ja vormimänge praktiliseks kasutamiseks mõeldud esemete kõrvale. Klaasi tehnoloogiline õpetus käib käsikäes kogu klaasiõppega.  

Klaasieriala õpilased peavad olema järjekindad õpingutes ja kohal käimises, sest oskused arenevad aegamööda ja nõuavad pidevat harjutamist. Võimalused omandatud oskusi rakendada on tohutud ja viimasel õppeaastal ongi rohkem vabadust ise mõelda ja tegutseda.  

Klaasiõpe kunstikoolis kestab üldjuhul 4 aastat. Esimesed kaks aastat on 2 klaasitundi nädalas ja kaks järgmist aastat toimub juba süvendatud õpe- 4 klaasitundi nädalas. On ka klaasikunsti tutvustavad tunnid kunstikooli eelõppe õpilastele. Lapsed saavad esimese kokkupuute klaasiga ja proovida lihtsamaid töövõtteid. 

Paar korda aastas paneme kokku näituse valminud töödest, kus nii vanemad, alevi rahvas kui külalised saavad noorte loodud kunsti imetleda. 

Õpetaja Piret Uibotalu piret.meos@artum.ee 

Kunst

Kutsume kõiki kunstihuvilisi poisse ja tüdrukuid tutvuma kujutava kunsti alustõdede, klassikalise maalikunsti suurte meistrite ja kaasaegse kunstimaailma trendidega.  

Õpime üheskoos tundma joonistamise ja maalimise tehnilist poolt ning samaaegselt avastama enda loomingulist väljendusjõudu. Õpime vaatama ja kirjeldama end ümbritsevat keskkonda kriitiliselt ja loominguliselt. Tutvume loomingulisuse avaldumist soodustavate tehnikatega, arendame endas analüüsi ja sünteesivõimet, õpime looma seoseid kunsti ja kaasaegse ühiskonna vahel.  

Aga ennekõike viibime sõbralikus ja toetavas seltskonnas, joonistame, maalime ja areneme enesekindlateks isiksusteks.  

Külastame aasta jooksul koos näitusi, osaleme kunstikonkurssidel ja soovijatel on võimalus osaleda suvises maalilaagris.  

Kunsti eelõpe: 

Kunstikooli eelõppe rühma ootame 7-10 aastaseid kunstihuviga õpilasi. Nädalas on 2 x 2 akadeemilist tundi, kus tutvutakse mänguliselt erinevate kunstitehnikatega ja avastatakse läbi kunsti end ümbritsevat maailma.   

Kunsti vabaõpe: 

Kunstikooli vabaõppe rühma ootame kõiki kunstihuvilisi noori alates 11. eluaastast. Eelnevad kunstiteadmised ei ole olulised. Õppimine kestab 4 aastat. Nädalas on 2 x 2 akadeemilist tundi, kus katsetatakse loovalt erinevaid kunstitehnikaid ja uuritakse läbi kunsti end ümbritsevat maailma.  

Kunsti põhiõpe: 

Kunstieriala põhiõppesse ootame huvilisi, kes on orienteeritud süvenenumalt omandama kunstioskusi, teadmisi kunstiloost ja kunsti-kultuurist. Arendame loovat mõtlemist ja julgust oma ideid isikupäraselt väljendada. Nädalas on 2 x 3 akadeemilist tundi. Õpe kestab 4 aastat, lõpetanul on võimalus lisa-õppeaastale. 

Juhendajad:  

õpetaja Saima Randjärv, saimarandjarv@gmail.com
Liisimari Randjärv, liisisilk@gmail.com

õpetaja Keiu Kuresaar, keiu.kuresaar@gmail.comwww.keiukuresaar.com  

Kehtna Vallavalitsus
Eesti Muusikakoolde Liit
Eesti Kunstikoolide Liit
Kehtna Kunstide Kool Facebookis